Szczegóły techniczne

Wymiary i waga

 • Wysokość: 54 cm
 • Szerokość: 40 cm
 • Głębokość: 22 cm
 • Waga jednostkowa: 12 kg (bez zestawu regulatora)
 • Kompletna waga wersji bez deko: 13,4 kg
 • Waga kompletnej pełnej wersji dekompresyjnej: 14,8 kg

Cechy produktu

 • Dwa pochłaniacze CO2, każdy zawierający 1 kg absorbentu CO2,
 • Stała frakcja tlenowa, regulowana podczas nurkowania
 • W przypadku awarii automatycznie przechodzi w opcję maksymalnego wydatku 30 litrów/min
 • Obliczanie czasu ochronnego pochłaniacza Scrubber przez komputer
 • Maksymalna zalecana głębokość przy zastosowaniu jednej butli stage jako źródła gazu, bez dekompresji: 30m,
 • Maksymalna dopuszczalna głębokość przy zastosowaniu dwóch butli stage jako źródła gazu: 40m,
 • Pochłaniacz CO2 zasypywany Sofnolime 797,
 • Czas ochronny pochłaniacza CO2 uzależniony od temperatury oraz metabolizmu tlenowego nurka (tj. przy 15 °C wody lub wyższej, przy średnim / wysokim zużyciu tlenu, czas ochronny pochłaniacza wynosi > 3h)

Mares Horizon został zaprojektowany tak, aby umożliwić nurkowanie w granicach bezdekompresyjnych lub nurkowania dekompresyjne do maksymalnej głębokości 40 metrów.

Aby przyspieszyć dekompresję, należy zastosować dwie różne mieszanki gazów: gaz denny i gaz dekompresyjny. Gaz denny wykorzystywany jest podczas zanurzania oraz fazy dennej, a gaz dekompresyjny wykorzystywany jest do fazy dekompresji nurkowania. Gazy denne i dekompresyjne muszą spełniać następujące kryteria:

 • Minimalna zawartość tlenu: 30%
 • Maksymalna zawartość tlenu: 100%

Kontroler nurkowania (DC)

Mares Horizon Dive Controller (DC) to wysokiej klasy, niezawodny komputer nurkowy, który odgrywa ważną rolę w konfigurowaniu i wykonywaniu nurkowań ze zmiennym przepływem gazu zgodnie z zasadą funkcjonowania układu półzamkniętego SCR. Pozwala użytkownikowi wprowadzić dane dotyczące gazu oddechowego, a także zdefiniować wartości zadane frakcji tlenu, które należy zachować podczas nurkowania.


Alarmy i ostrzeżenia

Warning pokazuje się gdy jakikolwiek parametr nurkowania jest poza spodziewanym zakresem ustawień. Ostrzeżenia te są wyświetlane w sytuacjach, w których życie nurka nie jest zagrożone.

Alarm wyświetlany jest, jeśli pojawi się sytuacja zagrażająca życiu. Jest to poważna i potencjalnie niebezpieczna sytuacja w której nurek powinien podjąć natychmiastowe działania.


BOV (zawór ratunkowy)

W przypadku problemów z rebreatherem Mares Horizon, nurek w dowolnym momencie może przełączyć się na układ otwarty i oddychać przez reduktor II stopnia typu BOV. Zawór ratunkowy, czyli BOV, jest urządzeniem, które pozwala nurkowi SCR zamknąć pętlę oddechową, jednocześnie automatycznie przełączając się na układ otwarty za pomocą dźwigni umieszczonej w centralnym miejscu reduktora.


Pochłaniacz CO2

Zadaniem pochłaniacza CO2 jest usunięcie dwutlenku węgla z wydychanego gazu oddechowego. Mares Horizon posiada unikalny system podwójnej komory pochłaniacza, który wykorzystuje dwa kanistry zamontowane kolejno obok siebie. Dzięki nowatorskiej budowie poprawiona została egronomia rebreathera oraz system wymiany czynnika filtrującego CO2.